سارا
X
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی

                         

وقتی دختر که باشی از دوسالگی عاشق کفشی.

[موضوع : وقتی]
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی

دختری هالوین مهداش هم دوست نداشت...

[موضوع : بازی, مدرسه, روزهای گلم، سارا]
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی

دختری اصلا جشن هالوین رو دوست نداشت و چهره ها براش خوشایند نبود.

[موضوع : روزهای گلم، سارا, بازی]
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی

دختری عاشق مهدشه

فقط وقتی میاد خونه خاکیه 

 

[موضوع : مدرسه]
تاريخ : شنبه 17 آبان 1393 | | نویسنده : مامان گلی

دختری از ۵ صبح بیدار شده بود و نمیزاشت من درس بخونم  و ۸ صبح تازه خوابید برای همین هم دیر رفت مهد.

 

[موضوع : روزهای گلم، سارا]
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 38 صفحه بعد